Bestuursleden

  • Voorzitter: Chris Wegsteen
  • Secretaris: Anneke Reyserhove (secretariaat@tcsmash.com)
  • Penningmeester: Annelies Kempinck
  • Interclubverantwoordelijke: Johan Rolly
  • Feest: Karla De Baets
  • Ben Pluvier
  • Michiel Sypr√©
  • Christophe Desoete
  • Jakke Vanpoucke
  • Koen Deserranno