ZEG NEEN TEGEN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor Smash is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, … Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan …

  • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen; 
  • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten; 
  • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.

Mogelijke meldpunten zijn: