Speel je ook interclub in 2022? Schrijf je dan uiterlijk tegen 19 januari 2022 in!

Je inschrijving om te spelen in de interclub is pas geldig als je het lidgeld hebt betaald.

Op basis van de ingeschreven spelers zullen de ploegen worden samengesteld en ingeschreven.

Iedere ploeg dient minstens uit 6 spelers te bestaan en er moet een kapitein worden aangeduid, voor de jeugdploegen dienen er minstens 4 spelers te zijn.

IK SPEEL INTERCLUB TENNIS

IK SPEEL INTERCLUB PADEL

Op vrijdag 21 januari om 19h is er de” After Work Drink” in ons clubhuis, voor de kapiteins en/of spelers voor een finaal overleg over de ploegsamenstellingen, die we dan op 1 februari definitief aan Tennis Vlaanderen afleveren.

Pin It on Pinterest